Fiskeregler

Regler

  • Flugfiske!
  • Vi tillämpar selektivt fiske och du får behålla en fisk per dygn. Regnbågshannar i lekdräkt ingår inte i kvoten och ska tas upp, liksom gädda och stor abborre! Våra småöringar som är födda i strömmen släpper du naturligtvis tillbaka. Se även infon som vi skickar i samband med bokning.
  • Hullinglöst eller nedklämd hulling. Fisk som släpps tillbaka hanteras varsamt och alltid i vattnet, och peang ä obligatorisk utrustning.
  • Vadning är inte tillåten, se fisketips.

Vi stödjer SeFFs (Sveriges Fisketurismföretagare) rekommendation om selektivt fiske som en del i en aktiv fiskevård. Detta innebär att fiskaren kan välja att återutsätta fisk efter fångst baserat på exempelvis fiskens art, storlek eller kön, eller avstå från fiske i vissa områden, eller med vissa metoder. Skälen till återutsättning är flera: 

  1. Förordningar och myndighetsregler
  2. Rekommendationer från fiskerättsägare, fiskevårdsföreningar eller andra intressenter
  3. Omsorg om lokala ekosystem och fiskbestånd
  4. Forskning och kunskapsinhämtning kring t ex beståndsutveckling, vandringar och tillväxt genom undersökning och märkning av fisk 

SeFFs uppfattning ur miljö- och djuretisk synvinkel är att värdet och behållningen av ett ansvarsfullt selektivt fiske väl uppväger de negativa effekterna. För de flesta arter och sportfiskemetoder har forskning visat att överlevnaden vid återutsättning är mycket hög, mellan 90% och 100%. Det är vidare väl dokumenterat att ett återhållsamt och selektivt uttag gynnar både mängden och storleken på fisk. Därmed skapas förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart fiske och utveckling av sportfisketurism