Norrbyströmmen

Norrbyströmmen är en till större delen anlagd put and take-ström som tar sitt vatten från Motala Ström vid Nääs som ligger mellan sjön Boren och Norrbysjön. Vattnet kommer från Vättern, vilket för det mesta betyder klart, grönskimrande vatten. Strömmen erbjuder ”sightfishing” i ett vackert mellansvenskt kulturlandskap med ängar, åkrar, parksoffor och grusade gångar och ska inspirera till att ta på tweedkavaj istället för Gore tex-jacka vid tjänlig väderlek. Sträckan är ca 700 meter lång och har en fallhöjd på fem meter. De sju poolerna har ett medeldjup på en meter. 

Innan Motala Ström byggdes ut fanns lax, öring och harr vid forsarna i Nääs. Forsarna är borta sedan länge. Nu finns här Borensbergs kraftstation och från dammen tas vattnet, 0,5 kubikmeter per sekund, till Norrbyströmmen. Vi har mest regnbåge och mindre andel öring och på höstarna sätter vi röding när vi får tag på det. All fisk kommer från Källefall och kvalitet går före vikt. Vid den översta poolen ligger ”lodgen” för vila och övernattning. Fisket upplåts huvudsakligen som hyrfiske för upp till 10 gäster. Verksamheten bedrivs i samarbete med Tekniska Verken i Linköping som äger kraftverket. 

Det var vid forsarna vid Nääs vaggan stod för den östgötska industrialismen. Det var här man byggde sina hammarsmedjor, kvarnar och sågverk. Allt drevs med kraften från forsen i Motala Ström. Den kanske mest namnkunnige kvarnägaren var Axel von Fersen, vars kvarn från 1774 ännu står kvar på Nääs och som idag inrymmer Borensbergs Hembygdsmuseum. För hundra år sedan började man producera elektrisk kraft och man byggde på Nääs den första kraftstationen i Motala Ström.

Pooler

Sträckan startar med Homepool, nr 1, där vattnet kommer in via ett rör i den södra delen. Den är 25 m som bredast och ca 100 meter lång. Botten består av sten och grus. 

Pool nr 2, ”konferenspoolen” är skild från strömsträckan och får sitt vatten från ett rör som mynnar sydändan för att ha ständig cirkulation. Den är numera fisktom, de småbågar vi ville ha där blev snabbt uppätna av fiksgjusen.

Poolerna 3 till 6 är sammanbundna av snabba strömsträckor och har tydliga inloppsströmmar och nackar. Fallhöjden från nr 2 till nr 6 är drygt tre meter. Medeldjupet är ca en meter och bottnarna är mestadels mjuka. 

Pool 7 inte grävd utan sannolikt en rest av den gamla strömfåran, som låg hör före kraftverksbyggena. Botten är hård och djupet varierar ner till drygt 2 meter. Vegetationen på den södra stranden är risig och lutar sig över vattnet. Under grenarna lurar storfisken… Norrbyströmmens vatten förenar sig i utloppet återigen med Motala Ström innan den rinner in i Norrbysjön.

Map of Norrbyströmmen