Senhöst

October 22, 2020

Senhösten är vacker men det är krävande fiske. Väldigt lite insektsaktivitet så det är få fiskar som äter –det är de man får sikta in sig på! Bäst funkar riktigt små nymfer, 16 och mindre, från lätta som ligger i ytfilmen till lite tyngre. Man måste se fisken, både för att ha koll så att driften blir rätt och för att se när fisken tar. De är inte så skygga så det går att komma nära – men mycket petiga!