UNGDOMSKURS MED STOCKHOLMS FLUGFISKECENTER

November 5, 2009

Ungdomsgruppe på vardagar “off season”, i detta fall novemberlovet, fiskar utan kostnad. Det gick bra under Vladimirs vakande öga!