NORRBYSTRÖMMEN   NYHETER   BOKNING/PRIS   DAGBOK   BOENDE   FISKETIPS   KURS & KONFERENS

Pooler

Sträckan startar med Homepool, nr 1, där vattnet kommer in via ett rör i den södra delen. Medeldjupet är en meter, den är 25 m som bredast och ca 100 meter lång. Botten består av sten och grus. Landtungan öster om Homepool är en glest bevuxen ås. Härifrån får du inte fiska, däremot kommer åsen att erbjuda en perfekt utsiktspunkt för att se fisken och dirigera dina kamrater som fiskar poolen.

Pool nr 2, ”konferenspoolen” är skild från strömsträckan och får sitt vatten från ett rör som mynnar sydändan för att ha ständig cirkulation. I konferenspoolen kommer vi att ha riktigt gott om fisk som kan vara lite mindre. Här ska det ska vara enkelt att lära sig flugfiske och chansen att få sitt första flughugg ska vara stor. Konferenspoolen är tom, den ska tätas innan vi kan fylla den.

Poolerna 3 till 6 är sammanbundna av snabba strömsträckor och har tydliga inloppsströmmar och nackar. Fallhöjden från nr 2 till nr 6 är drygt tre meter. Medeldjupet är ca en meter och bottnarna är mestadels mjuka.

Pool 7 inte grävd utan sannolikt en rest av den gamla strömfåran, som låg hör före kraftverksbyggena. Botten är hård och djupet varierar ner till drygt 2 meter. Vegetationen på den södra stranden är risig och lutar sig över vattnet. Under grenarna lurar storfisken... Norrbyströmmens vatten förenar sig i utloppet återigen med Motala Ström innan den rinner in i Norrbysjön.
WEBBKAMERA
Vy fr�n lodgen

PARTNERS


Fiskeresor till Skandinavien, Ryssland och Västindien